İş Merkezi Danilovskaya Fabrikası. Varshavskoe karayolu 9

Örümcek alt sistemindeki girişin soğuk camlaması.